Spořící produkty a jejich kombinace nabízené pro fyzické osoby

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spořící produkty a jejich kombinace nabízené pro fyzické osoby
Autor práce:
Krop, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat některé druhy spořicích produktů nabízených na českém trhu fyzickým osobám a nalézt nejvýhodnější z nich. Pro dosažení maximálního zisku pak tyto produkty zkombinovat. Především je kladen důraz na porovnání se stavebním spořením, které v nedávné době prošlo řadou změn. Kromě stavebního spoření jsou rozebírány ještě spořicí účty a termínované vklady. První část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku produktů. Druhá analytická část se zabývá konkrétními výpočty výnosů vybraných produktů a jejich srovnáním při ocenění likvidity.
Klíčová slova:
Termínovaný vklad; Spořicí účet; Stavební spoření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2011
Datum podání práce:
1. 6. 2011
Datum obhajoby:
23.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31054_xkrof01.pdf [822,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
31054_radova.pdf [81,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31054/podrobnosti