Panelová sídliště: humanizace, revitalizace, budoucnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Panelová sídliště: humanizace, revitalizace, budoucnost
Autor práce:
Čápová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Heřmanová, Eva
Osoba oponující práci:
Pek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce řeší problém velkého fenoménu panelových sídlišť. Popisuje okolnosti jeho vzniku a snaží se alespoň v malé míře obhájit důvody k jejich výstavbě. Práce se ale především pokouší řešit jejich současný, ne příliš dobrý a udržitelný stav. Se stavem panelových domů souvisí také jejich stále probíhající revitalizace. V této práci bude diskutováno, zda tato revitalizace probíhá správně či nikoliv, proč k ní vlastně muselo být přistoupeno a zmíněna bude i otázka jejího financování. S regenerací souvisí i humanizace panelových sídlišť, jejich polidštění a veškeré pozitivní změny od jejich výstavby v minulém století až dodnes. V této práci se tedy pozastavuji nad postupy a nápady v této oblasti, nad možnými řešeními a různými názory na toto téma. Stěžejním tématem pak je i budoucnost panelových domů jako takových, jejich udržitelný rozvoj a otázka atraktivnosti pro stávající i budoucí obyvatele. Panelových domů a lidí v nich žijících je mnoho, tudíž je více než potřebné se tímto tématem zabývat a snažit se nalézt co nejschůdnější řešení.
Klíčová slova:
Estetika; Panel; Humanizace; Životní styl; Kultura; Bydlení; Byt; Regenerace; Revitalizace; Dům; Sídliště

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 10. 2010
Datum podání práce:
10. 5. 2011
Datum obhajoby:
22.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27754_xcapl06.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
22052_pekt01.pdf [339,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
27754_hermanov.pdf [268,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27754/podrobnosti