Vliv investic do vzdělání a do zdraví na hospodářský růst ČR v letech 1995-2009

Autor práce: Charvátová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Osoba oponující práci: Brožová, Dagmar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv investic do vzdělání a do zdraví na hospodářský růst ČR v letech 1995-2009
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu soukromých a veřejných výdajů na zdraví a vzdělání na ekonomický růst. V první části je popsán teoretický model založený na agregátní produkční funkci a na jeho základě je ve druhé části provedena empirická analýza na datech České republiky v letech 1995 až 2009. Po odhadu modelu pomocí metody nejmenších čtverců bylo dokázáno, že veřejné výdaje na zdraví a soukromé výdaje na vzdělání ovlivňují pozitivně hospodářský růst a naopak že soukromé výdaje na zdraví a veřejné výdaje na vzdělání ovlivňují negativně hospodářský růst.
Klíčová slova: veřejné výdaje; zdraví; vzdělání ; soukromé výdaje; hospodářský růst

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv investic do vzdělání a do zdraví na hospodářský růst ČR v letech 1995-2009
Překlad názvu: The effect of education and health investments on economic growth of the Czech Republic from 1995 to 2009
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on exploring the influence of private and public expenditures on health and education on economic growth. In the first part a theoretical model based on the aggregate production function is described; on its basis in the second part an empirical analysis based on the data from the Czech Republic from 1995 to 2009 is made. After estimating the model using the least squares method it has been shown that public health expenditures and private expenditures on education positively affect economic growth and on the contrary, private expenditures on health and public spending on education negatively affect economic growth.
Klíčová slova: health; public expenditures; private expenditures; education; economic growth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 24.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26020_xchak09.pdf [565,44 kB]
Oponentura21965_brozova.pdf [122,61 kB]
Hodnocení vedoucího26020_hudikm.pdf [121,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26020/podrobnosti