Foreign direct investments and their importance for external economic balance

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Foreign direct investments and their importance for external economic balance
Autor práce:
Havel, Radek
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mandel, Martin
Osoba oponující práci:
Zbyněk, Štork
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Přímé zahraniční investice hrají podstatnou roli v soudobé globální ekonomice. Jejich příliv je akcelerován deregulací finančních toků a celkovou globalizací ekonomiky. V malé otevřené ekonomice v rámci integračního uskupení je atraktivita pro zahraniční investice klíčovým prvkem hospodářské politiky. Příliv kapitálu však nemá jen pozitivní efekty. Negativy mohou být tlaky na domácí měnu či problém masivní repatriace zisků.
Klíčová slova:
přímé zahraniční investice; vnitřní a vnější ekonomická rovnováha; investiční pobídky; deregulace; pohyb kapitálu; institucionální prostředí; hospodářská politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 12. 2010
Datum podání práce:
14. 6. 2011
Datum obhajoby:
27.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29380_xhavr12.pdf [354,16 kB]
Oponentura:
22457_Zbyněk.pdf [39,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29380/podrobnosti