Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Sub-regionálna spolupráca a európska integrácia. Postavenie Visegrádskej spolupráce a Baltskej spolupráce v architektúre Európskej únie

Autor práce: Zelenická, Zuzana
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci: Krines, Vlastimil; Vlček, Dalibor; Had, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sub-regionálna spolupráca a európska integrácia. Postavenie Visegrádskej spolupráce a Baltskej spolupráce v architektúre Európskej únie
Typ práce: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom dizertačnej práce je analyzovať vzájomný vzťah sub-regionálnych kooperačných štruktúr a dominantnej integračnej štruktúry Európskej únie. Konkrétne sledujeme vývoj vzájomného vzťahu Visegrádskej spolupráce a EÚ od vzniku tejto sub-regionálnej štruktúry až po aktuálny vývoj. Paralelne analyzujeme vzťah Baltickej spolupráce a EÚ. Následne porovnávame vývoj oboch typov spolupráce na pozadí integračného procesu do EÚ a identifikujeme ich špecifiká. V záverečnej časti rozširujeme záber skúmania na celú Európsku úniu a európsky kontinent a snažíme sa identifikovať a kategorizovať existujúce kooperačné a integračné štruktúru v širšom európskom regióne. Záverom podávame stručnú súhrnnú charakteristiku sub-regionálneho kooperačného a integračného procesu v Európe vo vzťahu k EÚ a predpovedáme budúci možný vývoj.
Klíčová slova: spolupráca; Európska sub-regionálna architektúra; Baltská spolupráca; Visegrádska spolupráca; integrácia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sub-regionálna spolupráca a európska integrácia. Postavenie Visegrádskej spolupráce a Baltskej spolupráce v architektúre Európskej únie
Překlad názvu: Sub-Regional Cooperation and European Integration. The Role of the Visegrad Cooperation and Baltic Cooperation in the Architecture of the European Union
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this work is to analyse the mutual relationship of sub-regional cooperation structures and the dominant integration structure: the European Union. We follow the evolution of mutual relationship between Visegrad Cooperation and the EU from the establishment of such sub-regional cooperation structure until today. Similarly, we analyse the relationship of the Baltic Cooperation and the EU. Later, we compare the evolution of both cooperation types on the background of their integration into the EU and thus identify their specifics. In the final part, we widen the research scope on the whole European Union and even more on the European continent and we try to identify and categorize existing cooperation and integration structures in this wider European region. As a conclusion we introduce brief characteristics of sub-regional cooperation and integration process in Europe in the relation to the EU and suggest future development.
Klíčová slova: Baltic Cooperation; Visegrad Cooperation; European sub-regional architecture; integration; cooperation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2007
Datum podání práce: 27. 9. 2010
Datum obhajoby: 06.10.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce23896_zelz01.pdf [1,59 MB]
Oponentura17673_krines.pdf [290,94 kB]
Oponentura18185_Had.pdf [60,56 kB]
Oponentura18186_Vlček.pdf [30,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/23896/podrobnosti