Příčiny hypoteční krize v USA a důvody vypuknutí finanční krize v letech 2007-2008

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Příčiny hypoteční krize v USA a důvody vypuknutí finanční krize v letech 2007-2008
Autor práce:
Bukva, Bondy
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dočkal, Dalibor
Osoba oponující práci:
Urban, Luděk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl rozbor příčin hypoteční krize ve Spojených státech a příčin kolapsu finančních trhů v letech 2007-2008. Nemluvíme o pouhém krachu trhů, ale i o "krachu" ideálů a nadějí vkládaných do nových metod, které přineslo období tzv. Great Moderation. Toto hořké procitnutí v podobě pádu cen nemovitostí a následném pádu burzovních indexů v letech 2007 -- 2008 rozpoutalo dodnes probíhající debatu o příčinách tohoto mohutného kolapsu a o tom, zda se mu přeci jen nedalo předejít. Tato práce podrobněji analyzuje tři oblasti, mající ve svém důsledku nezanedbatelný vliv na samotné propuknutí a průběh hypoteční a potažmo finanční krize. Jsou jimi hospodářsko-politická rozhodnutí, psychologie vytrvalého růstu a vznik tzv. toxických aktiv. Společně s analýzou monetární politiky FEDu a aplikací teorie morálního hazardu dále zjišťuje, jaké byly specifické příčiny kolapsu a zda je možné nalézt absolutního viníka, či zda ve skutečnosti šlo o simultánní působení více na sobě nezávislých faktorů.
Klíčová slova:
Taylorovo pravidlo; Finanční krize; Great Moderation; Community Reinvestment Act; Morální hazard; Hypoteční krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2011
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
30.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31190_xbukb00.pdf [507,22 kB]
Oponentura:
22311_urban.pdf [118,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
31190_xdocd01.pdf [99,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31190/podrobnosti