Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
Autor práce:
Lukášová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Váňa, Daniel
Osoba oponující práci:
Szobi, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V první části práce ve stručnosti připomenu základní mezníky soužití Čechů a Němců na historickém území Čech, Moravy a jižní části Slezska tak, jak je reflektuje historická literatura.V hlavní části práce rozeberu jednotlivé dekrety presidenta republiky, týkající se německé menšiny v poválečném Československu a popíši exekutivní proces jejich vzniku. Ve stručnosti popíši i proces samotného odsunu. Součástí mé práce bude analýza dopadu odsunu Němců na jednotlivá odvětví ekonomiky Československa. Konečně budu sledovat, jak byla nastalá situace řešena ekonomicky, politicky i demograficky. V průběhu zpracování tématu si budu klást mj. tyto otázky: Co vedlo k odsunu? Jak byl proveden odsun? Jaké byly hospodářské, sociální důsledky? Jak byl řešen problém znovuosídlení sudetských oblastí?
Klíčová slova:
Češi; pohraničí; odsun

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2010
Datum podání práce:
15. 6. 2011
Datum obhajoby:
30.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22294_xlukt04.pdf [806,53 kB]
Oponentura:
22620_szop01.pdf [450,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
22294_vanad.pdf [474,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22294/podrobnosti