Lokální e-Government strategie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lokální e-Government strategie
Autor práce:
Tomšej, Radek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Gála, Libor
Osoba oponující práci:
Hrabě, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
E-government je termín, který v českém i světovém slovníku zdomácněl. Řada mezinárodních institucí a národních subjektů se e-governmentem zabývá, sestavuje strategie a monitoruje vývoj. I přes nesporné výhody, které e-government státu a městům přináší, neexistuje zde ucelená a standardizovaná koncepce, která by usnadňovala sestavení strategie jak na mezinárodní, tak i lokální úrovni veřejné správy. Lokální úroveň se stále více dostává do středu zájmu. Je blízko k občanům, a proto zná mnohem lépe jejich potřeby. Občané také s lokální úrovní veřejné správy přicházejí do styku mnohem častěji. To je hlavní důvod proč se lokálním e-governmentem zabývat. K jeho realizaci je potřeba řada zdrojů, projekty jsou často realizovány v dlouhém období, a proto by se k e-governmentu mělo přistupovat systematicky. Tento systematický přístup k obecnímu e-governmentu reprezentuje lokální strategie, o které pojednává tato práce. Cílem práce je tedy navrhnout strukturu a obsah lokální e-government strategie pro základní územní samosprávné celky, včetně návrhu procesu její tvorby a na příkladě obce Sudoměřice ověřit dosažené teoretické poznatky. Hlavní přínosy práce je možné vidět v obecném vymezení lokální e-government strategie, její struktury, procesu tvorby a vstupů potřebných k jejímu sestavení. Druhotný přínos je vytvoření lokální e-government strategie obce Sudoměřice, která má ověřit, zda je možné vytvořený proces a strukturu aplikovat na malé a střední obce.
Klíčová slova:
elektronické služby; lokální e-government strategie; veřejná správa; strategie obce; e-government

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2011
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
23.08.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31164_xtomo02.pdf [1,80 MB]
Veřejná příloha:
5809_xtomo02.pdf [213,75 kB]
Oponentura:
22752_xhrap900.pdf [250,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
31164_gala.pdf [177,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31164/podrobnosti