Master Data Management, Integrace zákaznických dat a hodnota pro business

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Master Data Management, Integrace zákaznických dat a hodnota pro business
Autor práce:
Rais, Filip
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Slánský, David
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast Master Data Managementu (MDM), Integraci zákaznických dat (CDI) a jejich hlavní domény. Práce také odkazuje na různé teoretické směry, které mohou být v této oblasti identifikovány. Shrnuje hlavní aspekty, domény a prezentuje různé perspektivy na hlavní principy iniciativy. Je to také vyčerpávající rešerše v oblasti Master Data Managementu s důrazem na praktické využití a odkazy na autorovy názory a znalosti. Sekundární zaměření práce je v oblasti business hodnoty Master Data Management (MDM) inciativ. Diplomová práce představuje myšlenkový proces pro začátky MDM projektu. Důvodem pro vznik takového konceptu je aktuální trend, kde organizace mají problém definovat reálnou hodnotu a benefity MDM iniciativ. Existuje obecná shoda v názorech podporujících podobné iniciativy, nicméně problém je v oblasti měření a identifikace konkrétních přínosů s dopadem na firemní výnosy a zisky. MDM je spíše podpůrná funkce než funkce generující přímé výnosy. Z tohoto důvodu jsou výsledky z této iniciativy méně přímé a tím pádem je složitější přínosy efektivně měřit a vyhodnocovat. Diplomová práce dále popisuje jednotlivé vrstvy a mapování business požadavků napříč vrstvami. Tímto způsobem se snaží vytvořit přehlednou vazbu mezi podpůrnými funkcemi a těmi, co přímo generují zisky. Důraz je kladen na kalkulaci finančních benefitů, měření a odpovědnost business a IT oddělení. Pro podporu jednotlivých závěrů prezentuje tato práce interview, která jsem provedl s potenciálními odpovědnými osobami v rámci organizace. Tyto osoby by v případě realizace MDM hrály významnou roli. Interview mapuje jejich postoje a orientaci v oblasti MDM a CDI. Zaměřuje se na důvody a očekávání v rámci iniciativy. Dotazovaní jsou také vybráni tak, aby bylo možné srovnat postoje zástupců business oddělení a IT.
Klíčová slova:
Return on Investment; Data Quality; Data Integration; Data Governance; Ferguson; Dubov; Dyché; Key Performance Indicator; CDI; Master Data Management; MDM; Loshin; ROI; KPI; Customer Data Integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2009
Datum podání práce:
1. 6. 2011
Datum obhajoby:
23.08.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21745_xraif01.pdf [1,78 MB]
Veřejná příloha:
5739_xraif01.pdf [6,02 MB]
Oponentura:
22537_slansky.pdf [183,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
21745_novotnyo.pdf [300,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21745/podrobnosti