Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Evaluating Quality of Service Design

Autor práce: Hejl, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Feuerlicht, Jiří
Osoba oponující práci: Pavlíčková, Jarmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Evaluating Quality of Service Design
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Service Oriented Architecture is a popular choice of system architecture and many organization are moving towards it in order to closely align IT capabilities with their business goals. They are expecting that the implementation of SOA will lead to increased efficiency, the ability to rapidly respond to changing business environments, and significantly improved return on investment. In order to meet these expectations, great emphasis must be given on correct service design. However, designing services in the way that they are highly reusable and the final product is highly maintainable can be especially challenging. This bachelor thesis focuses on summarization of how metrics for measuring structural properties of service oriented software designs can be used for predicting potential problems in service design. In the practical part of this thesis, a tool for evaluating a service design based on coupling between service interfaces was implemented and practical applicability of one of the metric was demonstrated.
Klíčová slova: service design; software metrics; composability; service granularity; coupling; cohesion; reusability; maintainability; SOA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2011
Datum obhajoby: 24.08.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30289_xhejd08.pdf [455,18 kB]
Oponentura22626_pavjar.pdf [177,64 kB]
Hodnocení vedoucího30289_jirif.pdf [167,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30289/podrobnosti