Fungování penzijního připojištění se státním příspěvkem v kontextu reformy penzijního systému

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fungování penzijního připojištění se státním příspěvkem v kontextu reformy penzijního systému
Autor práce:
Šormová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci:
Teklý, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá fungováním současného doplňkového systému důchodového pojištění a plánovanou reformou penzijního systému. Práce vystihuje základní principy fungování penzijního připojištění v ČR, analyzuje hospodaření penzijních fondů a popisuje návrh důchodové reformy.
Klíčová slova:
penzijní fond; důchodová reforma; penzijní připojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 10. 2010
Datum podání práce:
30. 3. 2011
Datum obhajoby:
24.08.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28408_xsork00.pdf [998,48 kB]
Oponentura:
19437_tekl01.pdf [45,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
28408_klazar.pdf [124,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28408/podrobnosti