Analýza vztahu mezi počtem podaných nabídek a cenou veřejné zakázky u vybraných komodit v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vztahu mezi počtem podaných nabídek a cenou veřejné zakázky u vybraných komodit v České republice
Autor práce:
Radová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pavel, Jan
Osoba oponující práci:
Vítek, Leoš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je zkoumání vlivu počtu nabízejících a dalších parametrů na cenu veřejných zakázek v České republice. Pro pozorování je použit soubor 502 nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce, dodávky elektrické energie a dodávky osobních vozidel. Ověřování předpokládaných závislostí je prováděno vícerozměrnou regresní analýzou za použití ekonometrického softwaru. Pomocí metody nejmenších čtverců je vyhodnoceno několik modelů, kromě lineárního také kvadratický, logaritmický a model s použitím umělých proměnných počtu nabízejících. Výsledkem bylo nalezení slabých závislostí ceny především na počtu nabízejících a otevřenosti řízení.
Klíčová slova:
veřejná zakázka; počet nabízejících; regresní analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 11. 2009
Datum podání práce:
30. 8. 2010
Datum obhajoby:
25.08.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
26425_xradl09.pdf [2,56 MB]
Oponentura:
22817_vitek.pdf [69,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
26425_pavelj.pdf [69,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/26425/podrobnosti