Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vztahu mezi počtem podaných nabídek a cenou veřejné zakázky u vybraných komodit v České republice

Autor práce: Radová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Osoba oponující práci: Vítek, Leoš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vztahu mezi počtem podaných nabídek a cenou veřejné zakázky u vybraných komodit v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je zkoumání vlivu počtu nabízejících a dalších parametrů na cenu veřejných zakázek v České republice. Pro pozorování je použit soubor 502 nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce, dodávky elektrické energie a dodávky osobních vozidel. Ověřování předpokládaných závislostí je prováděno vícerozměrnou regresní analýzou za použití ekonometrického softwaru. Pomocí metody nejmenších čtverců je vyhodnoceno několik modelů, kromě lineárního také kvadratický, logaritmický a model s použitím umělých proměnných počtu nabízejících. Výsledkem bylo nalezení slabých závislostí ceny především na počtu nabízejících a otevřenosti řízení.
Klíčová slova: veřejná zakázka; počet nabízejících; regresní analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vztahu mezi počtem podaných nabídek a cenou veřejné zakázky u vybraných komodit v České republice
Překlad názvu: Analysis of the relationship between number of bidders and procurement price for selected commodities in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this bachelor thesis is an examination of the effect the number of bidders and other parameters have on the cost of public procurements in the Czech Republic. File with data on 502 surplus public works, electricity supply and delivery of personal cars serves as a material for the analysis. Verification of the expected dependence is performed using multidimensional regression analysis with the help of econometric software. Through the ordinary least squares method several models are evaluated. In addition to the linear model, it is also quadratic and logarithmic models as well as a model using dummy variables for the number of bidders. The result was a finding of weak price dependence, primarily on the number of bidders and the openness of the tender.
Klíčová slova: regression analysis ; number of bidders ; public procurement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 8. 2010
Datum obhajoby: 25.08.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce26425_xradl09.pdf [2,56 MB]
Oponentura22817_vitek.pdf [69,16 kB]
Hodnocení vedoucího26425_pavelj.pdf [69,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/26425/podrobnosti