Koncepce Samuela Huntingtona a její kritici

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Koncepce Samuela Huntingtona a její kritici
Autor práce:
Ščetinkinová, Natálie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Jeníčková, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předložená diplomová práce se zabývá koncepcí střetu civilizací Samuela Huntingtona. Dané téma popisuje v celé šíři. Definuje nejprve pojmy spojené s kulturou. Poté je popsána samotná koncepce střetu civilizací v jejích hlavních tezích, přičemž neopomíjí konsekvence spojené s dalšími pracemi i samotným životem autora. Dopadům, které daná práce vzbudila, je věnována samostatná část práce. Ta je rozdělena na dvě části. V první části jsou prezentována obecná vyjádření některých autorů. V druhé části se pojednává o ucelených koncepcích vybraných autorů. Konkrétně jsou ve výběru zastoupeni Francis Fukuyama, Immanuel Wallerstein, Alvin Toffler a Michael Novak. Po vymezení stěžejních myšlenek těchto velkých myslitelů je provedeno srovnání jejich koncepcí podle následujících pojmů - univerzalismus, demokracie a kapitalismus, světový řád a modernizace. V poslední části diplomové práce jsou vyvozeny závěry vyplývají ze srovnání uvedených koncepcí týkajících se mezinárodního uspořádání, což činí problematiku přehlednější pro zájemce z řad veřejnosti i laiků.
Klíčová slova:
Michael Novak; Alvin a Heidi Tofflerovi; Immanuel Wallerstein; Francis Fukuyama; Samuel Huntington; Střet civilizací

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 6. 2008
Datum podání práce:
31. 1. 2009
Datum obhajoby:
07.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
20663_xscen01.pdf [1,00 MB]
Veřejná příloha:
6036_xscen01.pdf [15,29 kB]
Veřejná příloha:
6040_xscen01.doc [3,19 MB]
Oponentura:
13982_xjenm07.pdf [93,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
20663_lehmann.pdf [97,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/20663/podrobnosti