Private Equity a Venture Capital jako nástroje financování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Private Equity a Venture Capital jako nástroje financování
Autor práce:
Zvárová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Machková, Hana
Osoba oponující práci:
Sato, Alexej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je představit finanční odvětví Private Equity a Venture Capital, jehož podstatou je investování do veřejně neobchodovaných podniků. První kapitola představuje vývoj odvětví a hlavní subjekty v něm figurující. V druhé kapitole jsou vysvětleny jednotlivé fáze investičního procesu. Předmětem stěžejní třetí kapitoly je analýza odvětví z hlediska vývojových trendů, porovnání jednotlivých typů investic a porovnání stavů nejdůležitějších trhů, jimiž jsou trhy USA a Evropy. Čtvrtá kapitola pak představuje a analyzuje Alternativní investiční trh v Londýně jako cílový veřejný trh pro firmy zaštiťované venture capital investicemi.
Klíčová slova:
IPO; Private Equity; Fond; Investor; Venture Capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2010
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
12.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28314_xzvap02.pdf [981,88 kB]
Oponentura:
22708_sato.pdf [79,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
28314_machkova.pdf [95,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28314/podrobnosti