Porovnání využití typů komunikace a komunikačních nástrojů v malé a velké firmě.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání využití typů komunikace a komunikačních nástrojů v malé a velké firmě.
Autor práce:
Hutárková, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Střížová, Vlasta
Osoba oponující práci:
Burkoň, Lukáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Hlavním smyslem této práce je analýza komunikace a komunikačních nástrojů v malé a velké firmě. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická se zabývá komunikací jak z pohledu "běžného" člověka, tak firmy. Je rozdělena na tyto části: Komunikace, Firemní komunikace. Praktická část obsahuje metodiku pro hodnocení komunikačních nástrojů v obou firmách, charakteristiku obou firem, interní a externí komunikaci a nástroje v malé a velké firmě, včetně jejich hodnocení a dále funkce, dovednosti a činnosti manažera s důrazem na komunikaci. Zhodnocení komunikačních nástrojů v obou firmách vychází z mnou vytvořené metodiky. Ze zhodnocení jsou vyvozeny závěry a je navrženo doporučení. Hlavním přínosem diplomové práce je analýza firem, zhodnocení a tvorba doporučení.
Klíčová slova:
interní komunikace; komunikační nástroje; komunikace; malá firma; externí komunikace; velká firma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2010
Datum podání práce:
5. 12. 2010
Datum obhajoby:
12.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25358_xhutt01.pdf [888,32 kB]
Oponentura:
14821_Burkoň.pdf [145,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
25358_strizov.pdf [423,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25358/podrobnosti