Hodnocení tazatelů v marketingových výzkumech

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení tazatelů v marketingových výzkumech
Autor práce:
Macura, Milan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hebák, Petr
Osoba oponující práci:
Průšová, Petra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti hodnocení kvality práce tazatelů v marketingových výzkumech. Zadaným úkolem bylo nalezení vhodných ukazatelů, které by umožňovaly výzkumné agentuře lépe posoudit, zda a do jaké míry tazatelé plní na ně kladené požadavky. První kapitola obsahuje popis obecných standardů a chyb, které mohou při marketingových výzkumech nastat. Ve druhé kapitole jsou popsány indikátory chybovosti, jejichž identifikace a formalizace byla hlavním cílem této práce. Tyto indikátory mohou sloužit jako užitečné vodítko k odhalení práce nekvalitních tazatelů. Součástí práce je ukázka analýzy skutečných dat a popis některých ukazatelů chybovosti z konkrétního projektu výzkumné agentury. Potvrdil se předpoklad, že analýza tohoto typu by měla být běžnou součástí každého výzkumného projektu, protože na jejím základě se dají identifikovat chybující nebo dokonce podvádějící tazatelé. Prezentace výsledků a návrhy na zlepšení kontroly činnosti tazatelů mohou pomoci výzkumným agenturám získávat data s větší validitou a tím i docházet k lepším a důvěryhodnějším závěrům.
Klíčová slova:
analýza dat; respondent; indikátor; hodnocení; marketingový výzkum; zkreslení; dotazování; tazatel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2010
Datum podání práce:
31. 5. 2011
Datum obhajoby:
13.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25781_xmacm55.pdf [595,39 kB]
Veřejná příloha:
5835_xmacm55.pdf [40,47 kB]
Oponentura:
22690_Průšová.pdf [130,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
25781_hebak.pdf [93,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25781/podrobnosti