Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku
Autor práce:
Kapitán, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Schlossberger, Otakar
Osoba oponující práci:
Tuček, Miroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou mezibankovních platebních systémů v České republice a Nizozemsku. V práci jsou popsány základní charakteristiky platebních systémů včetně jejich rozdělení podle různých hledisek. Práce obsahuje přehled právních norem, které mají vliv na provoz platebních systémů v Evropské unii i v obou analyzovaných zemích. Dále je provedena analýza mezibankovních platebních systémů v České republice a v Nizozemsku, přičemž v Nizozemsku jsou dva systémy, velkoobjemový systém TARGET2-NL a retailový Equens, v České republice je pouze systém CERTIS, který provádí jak velkoobjemové, tak retailové transakce. V poslední části diplomové práce je zpracována podrobná analýza statistických informací o těchto platebních systémech pro období 2005 až 2009.
Klíčová slova:
Nizozemsko; Platební systémy; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 12. 2010
Datum podání práce:
31. 8. 2011
Datum obhajoby:
14.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29592_xkapj06.pdf [2,29 MB]
Hodnocení vedoucího:
29592_scho02.pdf [195,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29592/podrobnosti