Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku

Autor práce: Kapitán, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schlossberger, Otakar
Osoba oponující práci: Tuček, Miroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou mezibankovních platebních systémů v České republice a Nizozemsku. V práci jsou popsány základní charakteristiky platebních systémů včetně jejich rozdělení podle různých hledisek. Práce obsahuje přehled právních norem, které mají vliv na provoz platebních systémů v Evropské unii i v obou analyzovaných zemích. Dále je provedena analýza mezibankovních platebních systémů v České republice a v Nizozemsku, přičemž v Nizozemsku jsou dva systémy, velkoobjemový systém TARGET2-NL a retailový Equens, v České republice je pouze systém CERTIS, který provádí jak velkoobjemové, tak retailové transakce. V poslední části diplomové práce je zpracována podrobná analýza statistických informací o těchto platebních systémech pro období 2005 až 2009.
Klíčová slova: Nizozemsko; Platební systémy; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza platebních systémů v České republice a Nizozemsku
Překlad názvu: Analysis of Payment Systems in the Czech republic and the Netherlands
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the analysis of interbank payment systems in the Czech Republic and the Netherlands. The paper describes the fundamental characteristics of payment systems, including their division by various aspects. The thesis contains an overview of legislation affecting the operation of payment systems in the European Union in both analyzed countries. Furthermore, an analysis of interbank payment systems in the Czech Republic and the Netherlandsis performed, while in the Netherlands, there are two systems, large-value system TARGET2-NL and retail system Equens, the Czech Republic has only CERTIS system that performs both large-value and retail transactions. In the last part of the thesis there is detailed analysis of statistical information on these payment systems for the period from 2005 to 2009.
Klíčová slova: Netherlands; Czech Republic; Payment system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2010
Datum podání práce: 31. 8. 2011
Datum obhajoby: 14.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29592_xkapj06.pdf [2,29 MB]
Hodnocení vedoucího29592_scho02.pdf [195,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29592/podrobnosti