International Production and Global Logistics Operations : Management Issues in Global Logistics with Offshored Production Systems

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
International Production and Global Logistics Operations : Management Issues in Global Logistics with Offshored Production Systems
Autor práce:
Korrmann, Franziska
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Jirsák, Petr
Osoba oponující práci:
Vinš, Marek
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper is directed at discussing some of the management issues, problems and solutions of logistics in the context of offshored productive activities The introduction includes a discussion of the logistics topics and an introduction of the economic logic of offshoring. The main part analyses the logistics topics with regard to the internationally fragmented production. The topics of logistics include: Information flow and integration, transportation, inventory management, warehousing and materials management, packaging management, customer service, risk management, logistics strategies and supply chain design. For each of the discussed topics a company or industry example is given to illustrate the applications. The analysis is based on a review of the existing academic literature in each of these fields.
Klíčová slova:
International Production; Offshoring; Global Supply Chain Management; International Logistics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2011
Datum podání práce:
25. 8. 2011
Datum obhajoby:
19.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32668_xkorf00.pdf [2,40 MB]
Veřejná příloha:
6020_xkorf00.pdf [2,40 MB]
Oponentura:
23317_vinsm.pdf [367,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
32668_jirsakp.pdf [317,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32668/podrobnosti