Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku
Autor práce:
Tkáčová, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Malý, Milan
Osoba oponující práci:
Panáček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem "Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku" zpracovává v teoretické části dvě známé teorie zabývajíci se vývojem organizací a sledováním společných znaků v jejich životě. V praktické části se nachází aplikace vybrané teorie na zvolenou malou firmu strojírenského zaměření a porovnání praktických poznatků s těmi popisovanými v teorii. Vzhledem k speciální charakteristice firmy je pak další část práce věnována navrhnutí vhodných strategií, které by mohla firma použít v případě svého vývoje, aby se vyhnula krizovým obdobím, které mohou v jejím životním cyklu nastat. Poslední částí je pak specifikace možných rizik,s kterými musí podnik počítat v průběhu vývoje a také navrhnutí preventivních opatření.
Klíčová slova:
Vývoj organizace; Teorie evoluce a revoluce; Teorie životního cyklu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 2. 2011
Datum podání práce:
31. 8. 2011
Datum obhajoby:
20.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30252_xtkab00.pdf [816,72 kB]
Oponentura:
22215_Panáček.pdf [360,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
30252_maly.pdf [48,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30252/podrobnosti