Umění jako investice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Umění jako investice
Autor práce:
Zub, Štěpán
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním úkolem mé práce je zhodnotit umění jakožto investiční nástroj, který má schopnost vhodně diverzifikovat portfolio investorů napříč širokým spektrem a prozkoumat současný stav této oblasti v České republice. Dále se zabývám specifickým segmentem umění v podobě houslových nástrojů a pokouším se aplikovat dosažené poznatky v projektu, který se zabývá zejména šířením povědomí o této problematice.
Klíčová slova:
housle; investice; umění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 11. 2010
Datum podání práce:
30. 5. 2011
Datum obhajoby:
20.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30052_xzubs00.pdf [3,93 MB]
Oponentura:
22848_schj02.pdf [56,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
30052_smrckal.pdf [275,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30052/podrobnosti