Challenges of People Management in MEMOS Software

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Challenges of People Management in MEMOS Software
Autor práce:
Zwinger, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Králová, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Organicky rostoucí společnosti obvykle dosáhnou takového bodu, kdy řizení lidí začne být natolik náročné, že již přímo ovlivňuje další rozvoj společnosti. Tato diplomová práce ve své první části porkývá nutné základní témata pro řízení lidí, obzvláště komunikaci, pracovní motivaci, design pracovní pozice a leadership. V druhé části této práce je zaostřeno na empirický výzkum konkrétní situace uvnitř zvolené společnosti, analýzu manažerských rozhovorů a zaměstnaneckých dotazníků. Poslední část pak prezentuje sadu doporučení přizpůsobených přímo pro zkoumanou společnost za účelem pomoci zlepšit stávající situaci.
Klíčová slova:
leadership; design pracovní pozice; řízení lidí; komunikace; pracovní motivace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 12. 2010
Datum podání práce:
14. 8. 2011
Datum obhajoby:
19.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29494_xzwim00.pdf [2,43 MB]
Oponentura:
23139_francovt.pdf [60,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
29494_danielap.pdf [51,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29494/podrobnosti