Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh projektu zřízení centra duševní hygieny a relaxace v podmínkách ČR

Autor práce: Žilková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bedrnová, Eva
Osoba oponující práci: Pauknerová, Daniela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh projektu zřízení centra duševní hygieny a relaxace v podmínkách ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tematikou psychické zátěže, psychického zdraví, duševní hygieny a jejího uplatnění v praxi. Cílem práce je zmapovat pracovní prostředí v ČR, po odhalení nedostatků navrhnout jejich řešení zřízením Centra duševní hygieny a relaxace jako východiska z daných problémů a tím převést téma duševní hygieny do praxe zaměstnanců. Teoretická část práce věnuje pozornost komplexním souvislostem v oblasti lidské psychiky, pracovního zatížení a s tím spojených problémů, současně též informuje o principech duševní hygieny. Praktická část pak zjišťuje úroveň informovanosti o DH, potenciální zájem o vznik a nabídku služeb Centra duševní hygieny a směřuje tak ke konečnému a hlavnímu cíli, praktickému návrhu daného centra. Hlavním přínosem je jednak snaha informovat veřejnost o daných souvislostech a pokus o praktické řešení mnohdy problematické situace na pracovním trhu v ČR.
Klíčová slova: duševní zátěž; pracovní prostředí; duševní hygiena

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh projektu zřízení centra duševní hygieny a relaxace v podmínkách ČR
Překlad názvu: Návrh projektu zřízení centra duševní hygieny v podmínkách ČR
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma work focuses on themes of psychic pressure, psychic health, mental hygiene and its exercise in the corporate practice. The main interest of the work is to survey the working conditions in the Czech Republic and to find main weaknesses in terms of stressful working environment. After analysing the main problems the work attempts to propose a solution -- the establishment of a Centre for Relaxation and Mental Hygiene for overstress bearing employees. The theoretical part of this work concentrates on the complex informational base of human psyche, work pressure and its all context, and also informs about principles of mental hygiene. The practical part tries to find out the level of awareness among the workforce in respect of mental hygiene as well as the prospective demand for services of the Centre for Relaxation and Mental Hygiene. The main contribution of this work is the attempt to inform the public about these issues and to propose a possible solution for mainly problematic working conditions in the Czech Republic.
Klíčová slova: mental hygiene; working environment; psychic pressure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2011
Datum podání práce: 15. 8. 2011
Datum obhajoby: 21.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce31660_xzile01.pdf [721,58 kB]
Oponentura23039_danielap.pdf [59,09 kB]
Hodnocení vedoucího31660_bedrnova.pdf [50,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/31660/podrobnosti