Low cost business model in passenger railway transportation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Low cost business model in passenger railway transportation
Překlad názvu:
Low cost business model in passenger railway transport
Autor práce:
Toman, Ivo
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Sklenář, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Zjištění potenciálu implementace low-cost business modelu v osobní železniční přepravě. Analýza technik z jiných odvětví a ohodnocení hodnoty těchto technik.
Klíčová slova:
nízko-nákladový; železnice; business model; strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 1. 2011
Datum podání práce:
3. 6. 2011
Datum obhajoby:
20.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31508_xtomi05.pdf [2,51 MB]
Oponentura:
23340_Sklenář.pdf [64,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
31508_zeleny.pdf [331,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31508/podrobnosti