Low cost business model in passenger railway transportation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Low cost business model in passenger railway transportation
Autor práce:
Toman, Ivo
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Sklenář, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Zjištění potenciálu implementace low-cost business modelu v osobní železniční přepravě. Analýza technik z jiných odvětví a ohodnocení hodnoty těchto technik.
Klíčová slova:
nízko-nákladový; železnice; business model; strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 1. 2011
Datum podání práce:
3. 6. 2011
Datum obhajoby:
20.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31508_xtomi05.pdf [2,51 MB]
Oponentura:
23340_Sklenář.pdf [64,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
31508_zeleny.pdf [331,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31508/podrobnosti