Prostorové plánování v Německu - komparace s ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prostorové plánování v Německu - komparace s ČR
Autor práce:
Pincová, Stanislava
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Damborský, Milan
Osoba oponující práci:
Benková, Ľubomíra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Prostorové plánování v Německu - komparace s ČR se zaměřuje na charakterizování systému prostorového plánování v této evropské zemi. Práce ve svém úvodu obsahuje vymezení základní problematiky a pojmů v oblasti prostorového plánování. Pro lepší pochopení německého systému prostorového plánování zde bude provedena socioekonomická analýza Německa, na kterou naváže již samotná charakteristika prostorového plánování. Následně na příslušných úrovních prostorového plánování bude uveden konkrétní případ realizace tohoto plánování na území Německa na praktické úrovni. Poslední část představuje komparace německého systému prostorového plánování s pojetím plánování v České republice poukazující na základní rozdíly a společné rysy.
Klíčová slova:
Německo; územní plánování; prostorové plánování; regionální rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2011
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
21.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30381_xpins02.pdf [4,11 MB]
Oponentura:
23184_xmosl01.pdf [167,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
30381_damborsm.pdf [326,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30381/podrobnosti