Economic and trade relations between Azebaijan and the EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Economic and trade relations between Azebaijan and the EU
Autor práce:
Goryashenko, Maya
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit úroveň ekonomické a obchodní spolupráce mezi EU a Azerbajdžánem, a to od doby vzniku samostatného azerbajdžánského státu. Použila jsem analýzu SWOT a její nástroje, abych ukázala různé aspekty, které ovlivňují současnou úroveň a další možnosti spolupráce. Studie prokazuje, že EU je v současné době největším investorem a obchodním partnerem Azerbajdžánu. Do posledního období byly hlavním faktorem spolupráce energetické zdroje Azerbajdžánu. Nicméně, Azrbajdžán rozšířil svou účast ve Východní partnerské dohodě s EU a v iniciativě Evropská sousedská politika (ESP), a v současné době úzce spolupracuje s EU v řadě oblastí. Azerbajdžán usiluje o členství ve WTO, což může potenciálně zlepšit obchodní toky mezi oběma partnery a přivést Azerbajdžán k těsnějšímu spojení s evropským trhem.
Klíčová slova:
WTO; ESP; obchod; EU; Azerbajdžán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 11. 2010
Datum podání práce:
25. 9. 2011
Datum obhajoby:
22.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28691_xgorm00.pdf [600,34 kB]
Veřejná příloha:
6059_xgorm00.pdf [51,67 kB]
Oponentura:
23324_zamykalo.pdf [6,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
28691_sterbovl.pdf [14,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28691/podrobnosti