Trade and investment relations between Czech Republic and Russian Federation

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trade and investment relations between Czech Republic and Russian Federation
Autor práce:
Grishaeva, Sofiya
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem DP je analyzovat spolupráci mezi Ruskem a Českou republikou, a to v obchodních a investičních vztazích. Analyzované období je vymezeno posledním desetiletím se zaměřením na současné trendy. Analýza je uskutečněna prostřednictvím zhodnocení současné úrovně obchodní výměny a toků investic mezi zeměmi, charakterizováním překážek a pobídek pro vzájemnou spolupráci v těchto oblastech, vládních a jiných podpor. DP je zaměřuje na perspektivy rozvoje vztahů a vzájemnou spolupráci mezi Ruskem a ČR. Jedním z cílů studie bylo zargumentovat doporučení pro zlepšení podnikatelského prostředí v Rusku. Studie ukazuje, že přes velký podíl obchodu ČR se zeměmi EU zůstává podíl Ruska významný. Export z ČR představuje strojírenství a dopravní prostředky, ruský export do ČR jsou energetické a ostatní suroviny a ropa. Ruský ekonomický růst byl zapříčiněn exportem energetických surovin. Závislost země na energetickém sektoru vyžaduje strukturální změny v národní ekonomice, přičemž modernizace je zásadní pro dlouhodobý růst. Analýza zdůrazňuje, že Rusko by mělo přijmout zkušenosti ČR jako vysoce industrializované země, užívat české inovativní technologie a zařízení, vstoupit do společných projektů s ČR, apod., a to s cílem zajistit budoucí růst v současném konkurenčním světě. Toto je nezbytné zejména z hlediska skutečnosti, že Rusko se velmi brzy stane členem WTO, což může potenciálně usnadnit obchod a investiční toky mezi Ruskem a EU, včetně ČR.
Klíčová slova:
perspektivy; obchod; Česká republika; přímé zahraniční investice; Rusko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2010
Datum podání práce:
25. 5. 2011
Datum obhajoby:
06.12.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29009_xgris00.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
23469_zamykalo.pdf [6,86 kB]
Hodnocení vedoucího:
29009_sterbovl.pdf [12,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29009/podrobnosti