Insolvenční řízení z pohledu povinností insolvenčního správce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Insolvenční řízení z pohledu povinností insolvenčního správce
Autor práce:
Pařezová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hásová, Jiřina
Osoba oponující práci:
Moravec, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the insolvency administrator. The objects of this work are mainly are the duties that insolvency administrator has to execute during the insolvency proceeding and the necessary requirements for the performance of the insolvency administrator's function. The objective of this work is to clarify the role of insolvency administrator in the particular phases of insolvency proceedings in general terms and the definition of his position and responsibilities in different types of insolvency proceedings. The aim of this work is also to analyze the assumptions that insolvency administrator must meet in order to obtain permission to perform the function of the insolvency administrator.
Klíčová slova:
Reorganization; Discharge of individuals; Liquidation bankruptcy; Liability for damages; Insolvency proceedings; Insolvency Act ; Insolvency administrator's remuneration; Bankruptcy; Bankruptcy administrator; Insolvency administrator

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2011
Datum podání práce:
15. 12. 2011
Datum obhajoby:
17.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33053_xpark05.pdf [591,41 kB]
Oponentura:
24149_xmort05.pdf [40,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
33053_kotouc.pdf [25,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33053/podrobnosti