Insolvenční řízení z pohledu povinností insolvenčního správce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Insolvenční řízení z pohledu povinností insolvenčního správce
Autor práce:
Pařezová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hásová, Jiřina
Osoba oponující práci:
Moravec, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou insolvenčního správce. Předmětem práce jsou zejména jeho povinnosti, které musí vykonávat v průběhu insolvenčního řízení a požadavky na výkon funkce insolvenčního správce. Cílem práce je osvětlit roli insolvenčního správce v jednotlivých fázích insolvenčního řízení z obecného hlediska, vymezit jeho postavení a povinnosti v jednotlivých druzích insolvenčního řízení a také rozbor předpokladů, které insolvenční správce musí splnit, aby mohl získat oprávnění vykonávat funkci insolvenčního správce.
Klíčová slova:
Insolvenční zákon; Reorganizace; Konkurs; Správce konkurzní podstaty; Insolvenční řízení; Insolvenční správce; Odměna insolvenčního správce; Úpadek; Oddlužení; Odpovědnost za škodu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2011
Datum podání práce:
15. 12. 2011
Datum obhajoby:
17.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33053_xpark05.pdf [591,41 kB]
Oponentura:
24149_xmort05.pdf [40,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
33053_kotouc.pdf [25,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33053/podrobnosti