Řízení životního cyklu softwarového produktu: teorie a praxe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení životního cyklu softwarového produktu: teorie a praxe
Autor práce:
Novotný, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Voráček, Jan
Osoba oponující práci:
Havrlík, Vladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na životní cyklus produktu (softwaru) ve společnosti od jeho vývoje, ladění, přes jeho distribuci a následnou údržbu. V práci jsou vymezeny jednotlivé procesy, které v tomto životním cyklu vznikají, jsou popsány a analyzovány. Porovnává praxi, jak je software vyvíjen, laděn, distribuován a spravován ve firmě, kde jsem pracoval a teorii, která je čerpána z teoretických studií. V praktické části je práce zaměřena na software maintenance, hlavně na srovnání teorie a praktické aplikace. Pro tyto účely jsem využil zkušenosti ze společnosti J.K.R., s.r.o. V závěru práce věnuji část pro zhodnocení získaných poznatků a návrhy na zlepšení životního cyklu tak, aby v případě jejich využití, mohl tento proces fungovat efektivněji.
Klíčová slova:
software; scrum; životní cyklus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 3. 2010
Datum podání práce:
30. 12. 2011
Datum obhajoby:
18.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25987_xnovt39.pdf [1,58 MB]
Veřejná příloha:
6288_xnovt39.pdf [89,17 kB]
Veřejná příloha:
6289_xnovt39.pdf [75,57 kB]
Veřejná příloha:
6290_xnovt39.pdf [75,27 kB]
Veřejná příloha:
6291_xnovt39.pdf [74,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
25987_voracekj.pdf [197,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25987/podrobnosti