Využití kalkulací při vyhodnocení výše recyklačních příspěvků v kolektivním systému pro zpětný odběr elektrozařízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití kalkulací při vyhodnocení výše recyklačních příspěvků v kolektivním systému pro zpětný odběr elektrozařízení
Autor práce:
Hamáčková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mejzlík, Ladislav
Osoba oponující práci:
Vrba, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou financování zpětného odběru elektrozařízení ve společnosti, jež zajišťuje kolektivní plnění zákonných povinností výrobců elektrozařízení. Předmětem je analýza nákladů a výnosů společnosti provozující kolektivní systém za stávajících legislativních podmínek České republiky. Cílem práce je s využitím teoretických znalostí navrhnout metodiku pro kalkulaci nákladů a vyhodnocení výše recyklačních příspěvků za uplynulé období. Zabývá se také stanovením předběžné kalkulace nákladů a její vazby na rozpočty nákladů.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 5. 2007
Datum podání práce:
21. 5. 2007
Datum obhajoby:
04.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5747_xhamv02.pdf [1,39 MB]
Oponentura:
3066_Vrba.pdf [112,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
5747_lmejzlik.pdf [28,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5747/podrobnosti