Výber a implementácia open source nástroja pre riadenie a správu portfólia projektov v neziskovej organizácií

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výber a implementácia open source nástroja pre riadenie a správu portfólia projektov v neziskovej organizácií
Autor práce:
Šimunský, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Chlapek, Dušan
Osoba oponující práci:
Kučera, Jan
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The work deals with the choice and implementation of an open source tool for managing a project portfolio management in the organization of o.s. Prostor. The first part of the work aims at theory description including examination of trends in project management tools and open source software. Project management and project portfolio management is increasingly important and increasingly used by companies and organizations in recent years. According to a new study made by Gartner, the use of open source software continues to grow and becomes competitive differently. The main aim of the work was to successfully implement one selected open source tool to the organization that I have found at an early stage. After finding the suitable company, I started to do the main part of my work i.e. the implementation of a selected open source tool for managing projects and its portfolio in this company. This phase started from the choice of the most suitable instrument, by means of analysis of the selected organization, o.s. Prostor, to the final design and implementation itself. I made analysis of the organization and on its basis I chose suitable criteria and their weights for the later selection of a suitable tool. I performed the choice based on multi-criteria analysis in order to maximum objectively select a suitable open source tool for implementation. None of the existing instruments fully met the requirements of the organization o.s. Prostor. Therefore, I assessed finally selected web2project tool in detail and made a proposal for additional programming of missing functionality. After completion of the missing functionality additional programming, I made a proposal of a web2project tool implementation procedure. I suggested four stages of the implementation procedure, which consists of the preparation for the installation environment, the way how to install the tool on the server, planning necessary capacity, and finally training including creation of a demonstration project. Finally, based on this proposal, I installed the tool web2project on the server and run testing and validation of the tool. When performing this work, I gained a lot of valuable experience in all relevant phases of the project cycle management from management to the implementation itself. The organization intends to fully operate the tool early next year, 2012, when they can begin to enter new projects.
Klíčová slova:
implementation of open source tool for managing projects and portfolio management; PPM; the project ; web2project; Tool for managing a portfolio of projects; earned value; EV

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 12. 2010
Datum podání práce:
15. 12. 2011
Datum obhajoby:
30.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29350_xsimm73.pdf [2,93 MB]
Oponentura:
23572_xkucj30.pdf [181,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
29350_chlapek.pdf [28,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29350/podrobnosti