Využití Google Analytics v eshopu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití Google Analytics v eshopu
Autor práce:
Weida, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molnár, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Stříteský, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem práce je přiblížit a vysvětlit možnosti webové analytiky jako nástroje pro efektivní vyhodnocování výkonnosti webu a kampaní. Přínosem bude pro všechny, kteří na základě naměřených dat dělají rozhodnutí o dalším vývoji webu a jeho marketingu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první je popisováno nastavení Google Analytics pro měření webu, druhá část ukazuje, jak naměřená data číst a interpretovat. V praktické části je pak oboje aplikováno při analýze eshopu prohifi.cz.
Klíčová slova:
internetový marketing; google analytics; webová analytika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 9. 2011
Datum podání práce:
20. 12. 2011
Datum obhajoby:
01.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35058/podrobnosti