Marketing finančných služieb

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing finančných služieb
Překlad názvu:
Marketing finančních služeb
Autor práce:
Žarnaiová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Křížek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Vacek, Vladislav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analyzovat současnou situaci na českém bankovním trhu z hlediska investování do marketingové komunikace. Efektivnost investování do marketingové komunikace je sledována z hlediska povědomí zkoumaných bank, konkrétně recognition, recall a Top Of Mind. Tato práce se skládá ze tří částí. První část poskytuje teoretický základ a podklady k uskutečnění analýzy. Zahrnuje cíle komunikace na bankovním trhu a způsoby měření těchto cílů. Druhá část, analytická, se zaměřuje na konkrétní problém a na konkrétní banky, které jsou předmětem analýzy. V této části jsou vyslovené hypotézy, které se budu snažit dokázat a v případě opačných výsledků, zdůvodnit proč moje hypotézy byly chybné. Třetí část se zaměřuje na vyslovení závěrů z analýzy a na poskytnutí informací vhodných pro investiční rozhodování v následujících obdobích.
Klíčová slova:
povědomí; podpořena znalost značky; spontánní znalost značky; finanční služby; banka; efektivnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2010
Datum podání práce:
15. 4. 2011
Datum obhajoby:
08.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27971_xzarm00.pdf [956,95 kB]
Veřejná příloha:
6473_xzarm00.pdf [60,80 kB]
Oponentura:
24638_xvacv15.pdf [40,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
27971_xkrit10.pdf [33,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27971/podrobnosti