Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zhodnocení účelnosti procesu EIA|
Autor práce:
Vávrová, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Petrášek, František
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu EIA v rámci České republiky i Evropské unie. Analytická část obsahuje celonárodní statistiky EIA od jejího zavedení v naší zemi a dále zahrnuje dvě případové studie.
Klíčová slova:
-

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 5. 2007
Datum podání práce:
23. 5. 2007
Datum obhajoby:
29.01.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5792_xvava03.pdf [472,55 kB]
Oponentura:
3109_petrasek.pdf [75,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
5792_sevcik.pdf [113,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5792/podrobnosti