Analýza prodejních dat vybrané společnosti se zaměřením na rychloobrátkové zboží

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza prodejních dat vybrané společnosti se zaměřením na rychloobrátkové zboží
Autor práce:
Kořínková, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na význam analýzy prodejních dat pro podporu rozhodování. Teoretická část se zabývá charakteristikou a sepcifiky odvětví business intelligence i jeho vývojem, rozebírá omezení a příležitosti pro rozvoj. Je rozvedena jak stránka zpracování dat, tak postup a techniky při samotné analýze. Praktická část je zaměřena na prodejní data konkrétního řetězce z pohledu dodavatele rychloobrátkového zboží. Analýza prodejních dat je postavena na reálných příkladech z praxe a jejím výstupem jsou doporučení pro obchodní tým.
Klíčová slova:
rychloobrátkové zboží; business intelligence; analýza; obchodní řetězec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 6. 2011
Datum podání práce:
1. 1. 2012
Datum obhajoby:
13.02.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32816_xkorm36.pdf [1,59 MB]
Oponentura:
24612_zeman.pdf [25,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
32816_filipova.pdf [26,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32816/podrobnosti