Analýza životního cyklu ve společnosti ŠKODAEXPORT a. s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza životního cyklu ve společnosti ŠKODAEXPORT a. s.
Autor práce:
Roubíčková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Černá, Jitka
Osoba oponující práci:
Holub, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předložená práce se věnuje problematice analýzy životního cyklu firmy. Možnost uplatnění závěrů teorie analýzy životního cyklu zde dává předpklad k uvědomění si nutnosti provádět změny, a tak zabránit a případně podstatně oddálit okamžik, který teorie životního cyklu nazývají počátkem fáze poklesu. Pokud se jejímu nástupu již nepodaří zabrání, znalost zásad stále umožňuje tuto ? z hlediska života firmy ? kritickou situaci řešit tak, aby byla nastoupena fáze nová ? vzrůstající. Využití znalostí umožňuje firmě aktivně a včas řídit životní cyklus s cílem dosahování stabilního růstu. Firmy by se tedy měly snažit o aktivní řízení svého životního cyklu!
Klíčová slova:
strategické řízení; životní cyklus; životní cyklus firmy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 5. 2007
Datum podání práce:
24. 5. 2007
Datum obhajoby:
11.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5814_xrouj07.pdf [507,81 kB]
Oponentura:
3131_Holub.pdf [171,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
5814_slechtov.pdf [30,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5814/podrobnosti