Porovnání Open Source systémů pro správu webového obsahu na platformě Java

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání Open Source systémů pro správu webového obsahu na platformě Java
Autor práce:
Gubišová, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci:
Fortinová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce s názvem "Porovnání Open Source systémů pro správu webového obsahu na platformě Java" s podtitulem Magnolia CMS versus OpenCms je zaměřena na systémy spravující webový obsah, které jsou šířeny zdarma pod licencemi na Java technologii (dále jen jako Java). Cílem první kapitoly je seznámit čtenáře s nejčastějšími technologiemi, které se používají při vývoji CMS aplikací. Jsou zde uvedeny základní principy World Wide Webu a vysvětleny pojmy jako je tenký klient, technologie na straně serveru a na straně klienta a databáze a zmíněny jejich druhy. V druhé kapitole se zaměřuji na vysvětlení pojmů document management system, web content management system a content management systém a jeho základní funkce a druhy. Dále je vysvětlen pojem Open Source a hlouběji se věnuji architektuře CMS a tomu jak tato aplikace funguje. Třetí kapitola je věnována krátkému představení a samotnému porovnání dvou content management systémů Magnolie CMS a OpenCms a to podle na začátku stanovených kritérií.
Klíčová slova:
Content Management System; publikační systém; Open Source software; Magnolia CMS; Web Content Management; OpenCms; Java; redakční systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 1. 2011
Datum podání práce:
7. 12. 2011
Datum obhajoby:
28.03.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29871_xgubk00.pdf [1,76 MB]
Oponentura:
19985_qforj01.pdf [113,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
29871_pavjar.pdf [178,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29871/podrobnosti