Sociální stratifikace konkrétní kolektivity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální stratifikace konkrétní kolektivity
Autor práce:
Štádlerová, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Novotná, Eliška
Osoba oponující práci:
Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá sociální strukturou obyvatel v obci Chodová Planá. Cílem je analýza sociální stratifikace v obci pomocí aplikace stratifikačních kritérií Warnerova stratifikačního modelu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy teorie stratifikace, popsány předstratifikační teorie, představeny současné stratifikační modely a kritéria pro jejich sestavení, a také je zde popsáno měření sociální stratifikace a její kritika. Praktická část se zabývá analýzou sociální stratifikace ve vybrané obci. Na začátku této části je věnována pozornost základní charakteristice vybrané obce. Dále jsou popsány metody využité při tvorbě praktické části, dále pak proces sběru a zpracování dat. Nejdůležitější částí je samotná analýza dat a tvorba stratifikačních modelů pro obec Chodová Planá dle jednotlivých stratifikačních kritérií. Rozvrstvení společnosti je poté porovnáno s předběžnými daty získanými ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Klíčová slova:
sociální stratifikace; vrstva; sociální nerovnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2011
Datum podání práce:
20. 4. 2012
Datum obhajoby:
15.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31832_xstaj61.pdf [1,37 MB]
Oponentura:
24926_syrovatk.pdf [25,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
31832_novotnae.pdf [153,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31832/podrobnosti