Sociální mobilita konkrétní kolektivity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální mobilita konkrétní kolektivity
Autor práce:
Kročáková, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Novotná, Eliška
Osoba oponující práci:
Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V bakalářské práci na téma "Sociální mobilita konkrétní kolektivity" rozebírám především problematiku sociální mobility. V teoretické části se zabývám sociální stratifikací, která se sociální mobilitou velmi úzce souvisí. Bez jejího objasnění by mé další zabývání se sociální mobilitou nebylo zcela zřetelné. Dále je definováno základní názvosloví a vztah hlavní problematiky k demokratickému režimu. Praktická část se věnuje konkrétnímu výzkumu existence sociální mobility ve vybrané kolektivitě. Jako výzkumná metoda bylo použito dotazníkového šetření.
Klíčová slova:
sociální mobilita; demokracie; sociální stratifikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 4. 2011
Datum podání práce:
20. 4. 2012
Datum obhajoby:
15.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31831_xkroe00.pdf [1,27 MB]
Veřejná příloha:
6580_xkroe00.pdf [318,40 kB]
Oponentura:
24924_syrovatk.pdf [25,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
31831_novotnae.pdf [149,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31831/podrobnosti