Registry veřejné správy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Registry veřejné správy
Autor práce:
Slavík, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pokorný, Pavel
Osoba oponující práci:
Přibil, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce, Základní registry veřejné správy, je popis stavu v oblasti základních registrů v ČR. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na úvod do problematiky současných registrů. Další část prezentuje současný stav hlavních projektů eGovernmentu v České republice. Ve třetí části je popsána realizace a legislativa nové koncepce čtyř základních registrů, důležité pojmy vztahující se k problematice základních registrů a také čtyři nové základní registry veřejné správy. V práci jsou uvedeny příklady práce s registry a závěrem je provedena jednoduchá SWOT analýza základních registrů.
Klíčová slova:
veřejná správa; základní registr; registr; agenda; informační systém; eGovernment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu informací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 4. 2011
Datum podání práce:
20. 4. 2012
Datum obhajoby:
22.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37331_xslam57.pdf [2,47 MB]
Oponentura:
24901_pribil.pdf [346,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
37331_pokorpa.pdf [191,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37331/podrobnosti