Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing v sociálních sítích

Autor práce: Hlavatá, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Osoba oponující práci: Kincl, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing v sociálních sítích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit čtenáře s marketingem na internetu, sociálních médiích a na sociálních sítích. Vysvětlit hlavní rozdíly mezi těmito pojmy. Popsat sociální sítě a hlavně jejich různé druhy popsat podrobněji. Popsat a vysvětlit marketing na Facebooku a na Twitteru. Cílem praktické části bakalářské práce je uvést postupy a správné strategie, jak se prosadit na sociálních sítích a jaké kroky je k tomu nutné podniknout. Tyto strategie budu uvádět na sociálních sítích Facebook a Twitteru. Dále chci ukázat a popsat chování uživatelů na Facebooku a jejich hlavní zájmy na této sociální síti.
Klíčová slova: Marketing na sociálních sítích; Facebook; Twitter

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu informací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing v sociálních sítích
Překlad názvu: Marketing in Social Networks
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of theoretical part of my bachelor thesis is to give readers an introduction in internet marketing, social media and social networks, to explain main differences between these terms, to describe social networks and their various forms in more detail and to explain Facebook and Twitter marketing. The purpose of practical part of my bachelor thesis is to show techniques and right strategies how to succeed in social networks and which steps to take to achieve that success. I will explain these strategies on Twitter and Facebook. Next, I would like to show and describe the behavior of Facebook users and their main interests in this social network.
Klíčová slova: Twitter; Facebook; Marketing in social networks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Information Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2012
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 22.05.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36088_xhlaj37.pdf [1,00 MB]
Oponentura25120_kincl.pdf [56,86 kB]
Hodnocení vedoucího36088_xnovm132.pdf [274,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36088/podrobnosti