Zemědělská politika Nového Zélandu v porovnání se SZP EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zemědělská politika Nového Zélandu v porovnání se SZP EU
Autor práce:
Hrubý, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Černá, Iveta
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zemědělskou politikou Nového Zélandu v porovnání se Společnou zemědělskou politikou EU. Předmětem zkoumání je dopad na zahraniční obchod se zemědělským zbožím a také na samotné zemědělce. Na základě analýzy zemědělských politik na Novém Zélandu a v Evropské unii je prostřednictvím SWOT analýzy provedeno zhodnocení obou politik. Přístupy v obou teritoriích jsou dále komplexně porovnány a závěrem je nastíněn jejich možný budoucí vývoj.
Klíčová slova:
obchodní politika; Společná zemědělská politika; Evropská unie; zemědělská politika; Nový Zéland; nástroje obchodní politiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 10. 2011
Datum podání práce:
5. 4. 2012
Datum obhajoby:
22.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33695_xhruo02.pdf [2,85 MB]
Oponentura:
25218_xcajr01.pdf [41,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
33695_cernai.pdf [42,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33695/podrobnosti