Komparace měnové politiky FEDu ve 30. letech 20. st. a v době současné světové finanční krize

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace měnové politiky FEDu ve 30. letech 20. st. a v době současné světové finanční krize
Autor práce:
Keveš, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pavlík, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Sedláček, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje opatření měnové politiky Federálního rezervního systému za Velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století a v době současné světové finanční krize. První kapitola popisuje vznik Federálního rezervního systému a dále jeho tradiční nástroje měnové politiky a organizační strukturu. Druhá část práce pojmenovává příčiny Velké hospodářské krize a věnuje se jejímu průběhu se zaměřením na měnovou politiku Federálního rezervního systému. Třetí kapitola vymezuje příčiny současné světové finanční krize a popisuje její průběh a reakci Federálního rezervního systému na ní. Na závěr bylo provedeno srovnání a zhodnocení měnové politiky v obou obdobích.
Klíčová slova:
Federální rezervní systém; Finanční krize; Velká hospodářská krize; Měnová politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2011
Datum podání práce:
21. 5. 2012
Datum obhajoby:
21.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35043_xkevo00.pdf [682,95 kB]
Oponentura:
25302_sedlacek.pdf [42,04 kB]
Hodnocení vedoucího:
35043_pavz01.pdf [42,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35043/podrobnosti