Komparace měnové politiky FEDu ve 30. letech 20. st. a v době světové finanční krize

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace měnové politiky FEDu ve 30. letech 20. st. a v době světové finanční krize
Autor práce:
Pospíšil, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pavlík, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Baluchová, Daniela
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Následující bakalářská práce se zabývá komparací politiky americké centrální banky v období okolo Velké hospodářské krize a v době světové finanční krize z několika úhlů pohledu. Pro dodání hlubšího pochopení čtenáři je v první části rozvinut popis vzniku centrálního bankovnictví z pohledu zástupce rakouské ekonomické školy Rothbarda a v druhé potom organizační struktura FEDu. V 3. kapitole je komparována politika FEDu před jednotlivými krizemi. Jádro práce je postaveno na myšlenkách současného předsedy FEDu Bernankeho, který proslul svým studiem o Velké hospodářské krizi. To nám snáze umožní pochopit jednání současného FEDu. V kapitolách 4 a 5 budou rozebrány také příčiny samotné krize.
Klíčová slova:
FED; krize; Bernanke

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 10. 2011
Datum podání práce:
31. 5. 2012
Datum obhajoby:
21.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33848_xposl16.pdf [1,59 MB]
Oponentura:
25301_xbald03.pdf [40,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
33848_pavz01.pdf [42,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33848/podrobnosti