Application of Game Theory principles in the oligopoly-characterized industry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Application of Game Theory principles in the oligopoly-characterized industry
Překlad názvu:
Aplikace princípů teorie her v oligopolním prostředí
Autor práce:
Strážnický, Matúš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hořejší, Bronislava
Osoba oponující práci:
Fantová Šumpíková, Markéta
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce si dává za cíl popsat strategické oligopolní prostředí českého telekomunikačního průmyslu a uvést základní principy teorie her s možností jejich aplikace na výše uvedenou problematiku. Začíná historickými změnami v českém telekomunikačním sektoru, které ovlivňují aktuální strukturu průmyslu. Práce stručně popisuje jednotlivé hráče na telekomunikačním poli a vztahuje svou pozornost na charakteristiku sektoru pomocí modelů oligopolu. Následně poskytuje teoretický pohled na možné strategie vstupu do oligopolních průmyslných struktur. Praktická část je zaměřena na teorii her v cenotvorbě, vstupu na trh a odrazování zájemců o vstup na trh spolu s příklady použití. Závěr práce sumarizuje cíle a poskytuje finální komentáře k práci.
Klíčová slova:
vstup na trh; teorie her; strategie; oligopol

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 12. 2011
Datum podání práce:
9. 5. 2012
Datum obhajoby:
30.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35327_xstrm60.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
25890_sumpik.pdf [339,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
35327_horejsi.pdf [288,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35327/podrobnosti