Mezinárodní měnový fond a jeho role ve 21. století

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní měnový fond a jeho role ve 21. století
Autor práce:
Štych, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci:
Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá Mezinárodním měnovým fondem, konkrétně jeho působením na světovou ekonomiku. Cílem této práce je zhodnotit fungování Fondu v posledních letech a na základě tohoto zhodnocení se pokusit zodpovědět, jak by se měl Fond profilovat do budoucna. Po úvodní části, kdy je Mezinárodní měnový fond přiblížen, se práce zaměřuje na globální ekonomické krize z přelomu století a roli Fondu při jejich řešení. Poslední část práce podává přehled reforem, které je potřeba aplikovat, aby byl Fond schopen fungovat efektivně i v 21. století.
Klíčová slova:
MMF; Reforma MMF; ekonomické krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2011
Datum podání práce:
10. 5. 2012
Datum obhajoby:
29.05.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34596_xstyj00.pdf [532,23 kB]
Oponentura:
26443_xilic01.pdf [43,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
34596_zamberp.pdf [41,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34596/podrobnosti