Studie prilezitosti podnikatelskeho planu v podminkach ceskeho trhu

Autor práce: Pavlová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci: Valentová, Andrea

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Studie prilezitosti podnikatelskeho planu v podminkach ceskeho trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je dle zjištěných skutečností, především výsledků pilotního dotazníku, rozhodnout, zda je podnikatelský nápad autorky v podmínkách českého trhu realizovatelný, dlouhodobě finančně stabilní a udržitelný.
Klíčová slova: studie příležitostí; relaxační zdřímnutí, hlídání dětí; time management; studie proveditelnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu podnikatelské sféry
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Studie prilezitosti podnikatelskeho planu v podminkach ceskeho trhu
Překlad názvu: Opportunity study in the condition of the Czech market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is to decide on the basis of pilot questionnaire results whether the business plan of the author is viable and long-term financially sustainable.
Klíčová slova: time management; power nap, baby-sitting; feasibility study; opportunity study

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2010
Datum podání práce: 20. 4. 2012
Datum obhajoby: 29.05.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce29423_xpave05.pdf [855,00 kB]
Oponentura25777_Valentová.pdf [197,15 kB]
Hodnocení vedoucího29423_dvorakji.pdf [136,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/29423/podrobnosti