Migration Flows in the Wake of the 2004 EU Enlargement: A Case Study of the UK and Poland

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Migration Flows in the Wake of the 2004 EU Enlargement: A Case Study of the UK and Poland
Autor práce:
Knight, Splinter McCormick
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Rolenc, Jan Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper examines the specific case of migration flows from Poland to the UK in the wake of the 2004 EU enlargement. Beginning with an analysis of the prevailing theories of migration, which attempt to both describe and predict the phenomenon, the paper moves on to an empirical analysis of migration flows in both Poland and the UK in the years immediately following enlargement. The effects of these flows on the internal market of the UK are examined through a comparison with other exogenous migration shocks that have impacted other countries in recent history. Finally, an attempt is made to evaluate the prevailing theories analyzed earlier in light of the empirical evidence.
Klíčová slova:
Migration; Poland; UK

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 9. 2011
Datum podání práce:
20. 4. 2012
Datum obhajoby:
07.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33121_xknis00.pdf [629,44 kB]
Oponentura:
27355_rolencj.pdf [201,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
33121_lehmann.pdf [115,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33121/podrobnosti