Export a import zboží a služeb zemí EU v období let 2007 až 2011

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Export a import zboží a služeb zemí EU v období let 2007 až 2011
Autor práce:
Bezchlebová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Karpová, Eva
Osoba oponující práci:
Abrhám, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem exportu a importu zboží a služeb EU v letech 2007 až 2011. V práci je shrnut i předkrizový vývoj v letech 2001 až 2007. Krize nezačala ve všech zemích EU ve stejné době. Staré členské země byly většinou zasaženy dříve než nové členské země. Současné krize měla vliv na vývoj exportu a importu zboží a služeb EU. Ukázala nedostatky nejen v rámci eurozóny, ale i v rámci celé EU.
Klíčová slova:
import zboží a služeb; EU; export zboží a služeb; krize

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2011
Datum podání práce:
2. 5. 2012
Datum obhajoby:
07.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32989_xbezm07.pdf [1,59 MB]
Oponentura:
25773_abrham.pdf [41,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
32989_karpova.pdf [42,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32989/podrobnosti