Sovětské zahraničně obchodní a politické vztahy ve druhé polovině dvacátých let 20. století

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sovětské zahraničně obchodní a politické vztahy ve druhé polovině dvacátých let 20. století
Autor práce:
Hrazdira, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Szobi, Pavel
Osoba oponující práci:
Stellner, František
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V diplomové práci se zaměřím na vývoj hospodářské situace Ruska a jeho zahraničně obchodních vztahů v druhé polovině dvacátých let 20. století a změny v souvislosti s nástupem J. V. Stalina k moci. Soustředím se na Stalinovu osobnost, přičemž se budu snažit dokázat, že jeho činy ve sledovaném období nebyly důsledkem duševní nemoci, nýbrž osobních mocenských zájmů. Budu se věnovat rovněž obchodním vztahům s Německem ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Důraz budu klást na životní úroveň obyvatelstva a s ní spojenou přeměnu Ruska ve světovou velmoc. Pro zpracování tématu využiju odborné monografie, dílčí studie a články české a zahraniční provenience, jakož i vydané prameny. Z nevydaných pramenů se zaměřím na studium dokumentů v archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a v Národním archivu v Praze.
Klíčová slova:
Josif Stalin; Hospodářství; Životní úroveň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 10. 2010
Datum podání práce:
13. 5. 2011
Datum obhajoby:
07.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16035_xhrat03.pdf [1,10 MB]
Veřejná příloha:
6982_xhrat03.pdf [48,67 kB]
Oponentura:
27336_stellner.pdf [528,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
16035_szop01.pdf [352,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16035/podrobnosti