Československá dekretální normotvorba 1940-1945

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Československá dekretální normotvorba 1940-1945
Autor práce:
Tomáš, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Rataj, Jan
Osoba oponující práci:
Háka, Antonín
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem dekretální normotvorby, které je stále velmi aktuální a zasahuje i do současných česko - německých vztahů. Z německé strany se od pádu železné opony stále ozývají požadavky sudetských Němců na revizi československé válečné a poválečné historie pod vágním heslem "zrušit Benešovy dekrety." S pojmem "Benešových dekretů" je spojen silný mýtus jak české, tak především německé veřejnosti. Mnoho lidí se nesprávně domnívá, že tzv. Benešovy dekrety jsou výlučným dílem prezidenta Beneše, a že na jejich základě došlo k poválečnému transferu českých Němců a konfiskaci jejich majetku. Cílem této práce je tedy osvětlit situaci kolem dekretů prezidenta republiky, popsat způsob jejich tvorby a také vznik samotné dekretální pravomoci. Práce se dále pokouší uvést na pravou míru tvrzení sudetských Němců, kteří si často kladou nesmyslné požadavky, aniž by si sami přiznali jakoukoli vinu na událostech, které se odehrály za druhé světové války v Československu.
Klíčová slova:
česko-německé vztahy; čeští Němci; Benešovy dekrety

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2011
Datum podání práce:
30. 1. 2012
Datum obhajoby:
08.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34915_xtomm35.pdf [958,13 kB]
Oponentura:
26224_xhaka01.pdf [43,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
34915_rataj.pdf [42,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34915/podrobnosti